#2019-62 Худалдах зар


Завхан Улиастай 6-р баг

Худалдах үнэ: 4,500,000 ₮

Жишиг хороололд газар зарна
Төрөл: Иргэн, ААНБ-н газар
Тайлбар:
Өмчлөх эрхтэй, маргаангүй, эрүүл хөрстэй, тэгш гадаргатай. Ирээдүйд шугам сүлжээнд холбогдох боломжтой
Хаяг:
Завхан Улиастай 6-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.71957459213883 96.84229562940368

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
88947474

Газрын хэмжээ
700м2

Газрын зориулалт
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар /
Гэр, орон сууцны хашааны газар

Газар ашиглалтын хэлбэр
Өмчлөх

Зар оруулсан байгууллага:
Завхан аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-11-19 10:41:46

Зарыг үзсэн удаа - 28

Сурталчилгаа